Wspierający

IV Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele wspierają:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydawnictwo eSPe