Wspierający V BTW

V Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele wspierają:

Miłujcie się!

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Huta Szkła w Iwoniczu

 

 

Huta Szkła Krosno Glass S.A.