Modlitwa

“Pielgrzymie, przyszedłeś to swojej Matki, która na Ciebie tutaj czeka, mów do Jej serca, Ona Ciebie słyszy, słyszy każde twoje ciche westchnienie, widzi każdą twoją troskę i łzę, oddaj Jej wszystko i proś jak dziecko prosi swoją ukochaną Mamusię. Mów do Niej jak do najlepszej i czułej Matki swoimi słowami, swoimi “myślami”, rozmawiaj z Nią jak z najbardziej ukochaną osobą. Ona na pewno odpowie Ci, możesz Ją usłyszeć, możesz doświadczyć Jej opieki w faktach, które mogą nastąpić, a jeśli ich nie będzie, na pewno nie odejdziesz z tego miejsca bez umocnienia, bez pomocy do udźwignięcia wszystkiego co niesie życie. “Módl się, ufaj i nie upadaj na duchu” – te słowa wielkiego Czciciela Matki Najświętszej, świętego Ojca Pio niech przypominają Tobie o Jej matczynej opiece w całej ziemskiej wędrówce do Nieba. To miejsce jest wyjątkowe, przekonasz się o tym Ty i przekona się o tym świat. Dziękuj Królowej i Matce Pięknej Miłości, za Jej miłość do naszego narodu, że znowu wybrała nowe miejsce na Polskiej ziemi, aby ratować naszą umiłowaną Ojczyznę i poprowadzić nas ku światłu swego Syna, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem.   

 

Modlitwa przed figurą Królowej i Matki Pięknej Miłości

         O Królowo i Matko Pięknej Miłości, czczona w tej świętej figurze, wpatruję się w Twoje oblicze, w Twoje kochające serce. Jesteś piękna jak Królowa i uważna jak najtroskliwsza Matka. Spoglądasz na mnie, czekasz na moje wyznanie, słuchasz i zachęcasz: 

        „Przyjdźcie do Mego macierzyńskiego serca, gdy jesteście smutni, przygnębieni i gdy wiele cierpicie. Gdy szatan będzie was kusił do niewiary i zasiewał wątpliwości w waszych sercach,  przyjdźcie do  Mnie jako do Matki Bożego Syna, Matki Pięknej Miłości”.

          A więc przychodzę. Jestem przed Tobą w miejscu, które sama wybrałaś i z całym zaufaniem  otwieram swe serce. Przynoszę Ci moje radości i moje smutki, ból i udrękę, dobre czyny, których wciąż tak mało, i moje wady, słabości i grzechy, których tak wiele. Ale Ty jesteś Matką Miłosierdzia, Matką Pięknej Miłości. Przy Tobie ucisza się moje serce.

         Najłaskawsza, najlitościwsza, słodka Panno Maryjo, wiem, że z całym zaufaniem mogę się Tobie powierzyć. Zbliżam się więc do Ciebie jak dziecko do najlepszej Matki i błagam, byś wyjednała u Swego umiłowanego Syna miłosierdzie i łaskę o którą Ciebie proszę ( tu wymienić intencję…….).  Wiem, że nie odejdę stąd bez Twojej Matczynej pomocy.      Zdaję się na wolę Twego Syna, bo wierzę, że On kochając mnie, zawsze chce dla mnie tylko dobra. Niech się więc dzieje Jego wola, abym po czasie ziemskiej pielgrzymki znalazł(a) się w Królestwie wiecznej miłości i wiecznego szczęścia.

         Maryjo, Tyś Królową i Matką Pięknej Miłości, Tyś Królową mego serca, bądź ze Mną w każdy czas, prowadź mnie drogą miłości i pozwól upodobnić się do Ciebie, aby tak jak w Twoim życiu wola najlepszego Ojca, który jest w Niebie  stała się również moją wolą. Królowo i Matko Pięknej Miłości módl się za nami! Amen.

Modlitwa

W intencji Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela z prośbą o potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów zostanie odprawiona msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Seletyńskiej w Dębowcu.

W intencji Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela z prośbą o potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów zostanie odprawiona msza święta w Kaplicy Radia Maryja w Toruniu.

W intencji Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela z prośbą o potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów są odprawiane Msze Święte Wieczyste na Jasnej Górze w Częstochowie.

W intencji Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela z prośbą o potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów modlą się siostry Benedyktynki

W intencji Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela z prośbą o potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów modlą się siostry Michalitki

W intencji Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela z prośbą o potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów została odprawiona msza święta w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.

W intencji Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela z prośbą o potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów została odprawiona msza święta w Sanktuarium w Dębowcu.