Patronaty VBTW

Patronat Honorowy:

JE Abp Adam Szal – Metropolita Przemyski

JE Bp Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej

Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i osób uzależnionych

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Andrzej Olesiuk – Starosta Leski

Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina

 

Patronat medialny:

Radio Via

Radio Fara

Tygodnik Katolicki Niedziela

Miesięcznik Miłujcie się!

Kwartalnik Bez Toastu

Grupa filmowa ViArt

 

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność oddz.Przemyski

Powiat Leski

Gmina Solina

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Fundacja Małych Stópek