Wspomnienia

Ku trzeźwości Rodziny i Narodu

W dniu 22  sierpnia 2020 roku  w Ośrodku CARITAS  w Myczkowcach   odbyło się  IV Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele.  Spotkanie to zgromadziło wiele odważnych małżeństw i rodzin, które swoją obecność zawierzyły Królowej Matce Pięknej Miłości.

  Był to dla wielu czas bardzo wyczekiwany, który pozwolił na oderwanie się od codziennego pośpiechu i zabiegania, a skupieniu się nad tym co najważniejsze: małżeństwie, rodzinie, najbliższych. Był czasem okazywania sobie wzajemnie miłości, radości z przebywania razem, pomimo trudnego doświadczenia epidemii.

 Spotkanie rozpoczął ks. Bogdan Janik dyrektor Ośrodka CARITAS w Myczkowcach witając wszystkich uczestników bardzo serdecznie w imieniu organizatorów i współorganizatorów.          

Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy konferencje ks. prałata Władysława Zązla kapelana Związku Podhalan, na temat „Jak zerwać „romans” z uzależnieniami” oraz „Prawdziwa miłość wszystko przetrzyma”, a po nich wysłuchaliśmy świadectwa młodego małżeństwa Gosi i Kewina którzy miesiąc wcześniej mieli swoje wesele bezalkoholowe.

Po smacznym obiedzie przyszła kolej na konferencję „ Mądre wychowanie dzieci najlepszą ochroną przed uzależnieniami” którą wygłosiła do nas pani mgr Aneta Mróz – Kuźniak

Kolejnym punktem programu była możliwość rozmowy w panelu dyskusyjnym lub indywidualnej z zaproszonymi prelegentami, czyli rozmowy związane z wiarą, życiem, trudnościami, radościami.

Nasze pociechy miały swój program i zażywały świetnej zabawy pod opieką wodzirejów, animatorek i opiekunów. Zabawy na świeżym powietrzu, udział w różnych konkursach, zabawach i grach wypełniały cały ośrodek radością i śmiechem, który udzielał się wszystkim uczestnikom.

Dzieci brały udział w konkursie plastycznym na temat ” Trzeźwa rodzina to fajna drużyna” i wykonały przepiękne prace za które otrzymały cenne nagrody, ufundowane przez gminę Solina.

 Młodzież miała swoje zajęcia bawiąc się na warsztatach tanecznych prowadzonych przez Wodzirejów i warsztatach wokalno – muzycznych prowadzonych przez zespół „Światło Uwielbienia”.

 Centrum  spotkania dla wszystkich była  uroczysta Eucharystia odpustowa której przewodniczył  Ks. bp. Krzysztof Chudzio z Przemyśla a  animował   zespół „Światło Uwielbienia”.     

Po wygłoszonej przez ks. Biskupa homilii nastąpiło uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Małżonkowie stojąc naprzeciwko siebie na środku kościoła  odnawiali swoje ślubowanie:

„Mając Boga w sercu w obecności kościoła i naszych dzieci – ponawiam wobec Ciebie – swoje śluby małżeńskie – jeszcze raz ślubuję Ci miłość – wierność – i uczciwość małżeńską – oraz że Cię nie opuszczę – aż do śmierci – dołożę starań – by w naszym życiu rodzinnym – przebywał Chrystus – niech Bóg nam błogosławi Amen”. Po nim żony otrzymały czerwoną różę znak miłości i mężowie ucałowali ślubną obrączkę swojej żony, oczywiście ze wzajemnością.

Na zakończenie Mszy świętej i po oddaniu się w opiekę Królowej Matce Pięknej Miłości wszyscy całymi rodzinami podchodzili do ks. bp. Krzysztofa Chudzio , który błogosławił każdej rodzinie i otrzymywali od Ks. Bogdana Janika przewodnik „Powróćmy na Eucharystię”.

Małżonkowie podchodząc pod figurę Królowej Matki Pięknej Miłości zawierzali Jej  swoją miłość małżeńską i prosili  o dalszą opiekę składając w darze swoje róże.

W pięknym korowodzie weselnym prowadzonym przez wodzirejów, krokiem poloneza, para za parą ruszyliśmy alejkami Ośrodka, na salę balową  aby  staropolskim zwyczajem rozpocząć bal nad balami.

Radosne wspólne pląsy na parkiecie, radość w oczach dzieci i dorosłych pokazywała jak wielką siłę ma wspólnota która zawierzy się  Bożej opiece  i Matce Maryi.  

Nie zabrakło również   koncertu uwielbienia na którym uczestnicy wraz z zespołem” Światło Uwielbienia” wychwalali wielką siłę i moc  naszego Pana i Zbawiciela.

Po koncercie wjechał na salę wielki tort, który został bardzo fachowo  podzielony przez  gospodarza księdza Bogdana tak, że nikomu nie zabrakło.

I tak bawiliśmy się radośnie jako wspólnota dzieci Bożych na trzeźwo i z wielką wdzięcznością  dla Matki Najświętszej, że pozwoliła nam kolejny raz spotkać się pomimo trudności i obaw, aby na nowo utwierdzać się w przekonaniu, że  sakrament małżeństwa jaki otrzymaliśmy,  jest dla nas wielkim darem, który chcemy chronić i trwać w nim pomimo różnych przeciwności, bo taka jest nasza droga do wieczności.

 Dziękujemy Panu Bogu Wszechmogącemu i Matce Najświętszej za dar wspólnego spotkania i wspólnego uwielbiania Bożych dzieł. Za niesamowicie piękną pogodę i atmosferę pełną wzajemnej życzliwości i serdeczności.

Niech Pan Bóg wszystkim szczerze błogosławi i Matka Najświętsza wspiera wszystkie rodziny, małżeństwa, młodzież, dzieci, kapłanów za wielkie świadectwo wiary i odwagi.

W tym miejscu pozwolimy sobie na podziękowanie wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się aby to spotkanie mogło się odbyć.

W szczególności dziękujemy naszym pasterzom Ks. Abp Adamowi Szalowi, Ks. Bp Janowi Wątrobie, Ks. Bp Tadeuszowi Bronakowskiemu za objęcie nas swoim patronatem i pasterskim błogosławieństwem.

Dziękujemy Ks. Bp Krzysztofowi Chudzio i wszystkim koncelebrującym kapłanom. W szczególny sposób dziękujemy ks. Bogdanowi Janikowi dzięki któremu możemy corocznie świętować nasze rocznice ślubu, aby nie utracić swojego powołania małżeńskiego.  

Wszystkim współorganizatorom, patronom medialnym, sponsorom, ludziom dobrej woli, którym na sercu bardzo leżało to spotkanie, wszystkim cichym wspierającym nas swoją modlitwą, cierpiącym, chorym – a otaczającym modlitwą to spotkanie serdeczne Bóg zapłać!

Pragniemy również podziękować naszym prelegentom oraz wszystkim uczestnikom bez których to spotkanie nie byłoby takie piękne i bogate w przeżycia duchowe. Młodzieży z  zespołu „Światło Uwielbienia”  która uświetniła swoim śpiewem Eucharystię a podczas balu zagrała koncert uwielbienia.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu naszego spotkania. Dziękujemy wszystkim pracownikom ośrodka CARITAS, którzy byli zaangażowani od samego początku w organizację spotkania.

Był to święty czas który pozwolił wszystkim uczestnikom , umocnić się łaskami Ducha Świętego w codziennym pokonywaniu różnych życiowych trudności.

Ojciec Święty Franciszek powiedział:

„Dzisiaj pilną sprawą jest rodzina. Ona woła o modlitwę, ale potrzebuje także wielkiej pracy nad sobą, żeby wypełnić zadania – te rodzicielskie. Dzisiaj atak jest skierowany szczególnie na małżeństwo, gdzie próbuje się podważyć istotę małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, a dla chrześcijanina – związku sakramentalnego, pobłogosławionego i nierozerwalnego”.

Jesteśmy przekonani, że od kilku lat tworzymy taką grupę ludzi która stara się kochać Pana Boga i Matkę Najświętszą,  pomimo naszych słabości, upadków, grzechów – trwamy przy Bogu bo wierzymy że tylko On jest naszym obrońcą, radością, nadzieją i miłością a przede wszystkim Zbawieniem.

 

Niech dobry Pan i Matka Najświętsza obdarzą wszystkich  hojnie  swoją dobrocią i błogosławieństwem. BÓG ZAPŁAĆ!