List ks. Bp. Tadeusz Bronakowski na VI BTW

Łomża, dnia 20 sierpnia 2022 roku

 

 

Umiłowani Uczestnicy VI Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela

u Królowej Matki Pięknej Miłości w Myczkowcach!

 

„Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć, trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym, trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych”. Te jakże głębokie słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane przed laty na naszej ojczystej ziemi, niech będą dla Was zachętą do wspólnej refleksji, modlitwy i rozmowy w czasie dzisiejszego Waszego spotkania.

Już po raz szósty przybyliście tutaj, aby w szkole Maryi Królowej, Matki Pięknej Miłości uczyć się wolności. W tej maryjnej szkole najłatwiej zrozumieć, czym jest prawdziwa wolność, jak o nią się troszczyć i jak się w niej doskonalić. Nie jest to łatwe zadanie zarówno w wymiarze indywidualnym, jak również szerszym – rodzinnym, społecznym i narodowym. Nie jesteśmy jednak sami. Naszą Nauczycielką jest Niepokalana Matka Chrystusa, który przecież wyswobodził nas ku wolności (por. Ga 5, 1).

Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele odbywa się w sierpniu, miesiącu abstynencji. Jest więc piękną odpowiedzią na tę bardzo ważną inicjatywę, jaką co roku w swojej pracy duszpasterskiej podejmuje Kościół w Polsce. W tym roku przyświeca nam hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Każdy z nas, odpowiednio do swojego stanu i roli, jaką pełni w życiu, jest powołany do niesienia pokoju Chrystusa innym. Jest to warunek budowania naszej Ojczyzny na mocnym fundamencie wartości chrześcijańskich. Jest to warunek odnowy moralnej naszego narodu, także w przestrzeni zniewolenia tak wielu naszych rodaków pijaństwem i innymi nałogami.

Wasze dzisiejsze spotkanie, któremu patronuję, jest cennym świadectwem wytrwałej, radosnej i ofiarnej służby, której celem jest budowa trzeźwej i wolnej Polski.

Dziękuję w sposób szczególny Organizatorom Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela – Dyrektorowi Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach, Księdzu Bogdanowi Janikowi,  Państwu Teresie i Piotrowi Mazurom wraz ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia Wesele Wesel, wolontariuszom i każdemu z Was uczestniczących w tym wspaniałym wydarzeniu.

Łączę się z Wami w modlitwie i radosnym przeżywaniu wspólnoty.

Z pasterskim błogosławieństwem.

 

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

i Osób Uzależnionych