List ks. Bp. Bronakowskiego

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Uczestnicy IV Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela

u Królowej Matki Pięknej Miłości w Myczkowcach!

 

Przybyliście do tego pięknego miejsca, aby po raz kolejny cieszyć się wspólnotą rodzin, które postawiły na trzeźwość od samego początku, od swojego bezalkoholowego wesela. Przybyliście do Królowej, Matki Pięknej Miłości, która uczy nas, jak kochać prawdziwie.

Św. Jan Paweł II w książce „Przekroczyć próg nadziei” pisał o pewnym paradoksie: „Miłość nie jest do wyuczenia, a jednocześnie nic nie jest tak bardzo do wyuczenia jak miłość!”. W tych słowach święty Papież podkreślił, że miłość jest Bożym darem, a jednocześnie zadaniem dla człowieka, bo „jeśli umiłuje się ludzką miłość, to wtedy rodzi się także żywa potrzeba zaangażowania wszystkich sił na rzecz pięknej miłości. Bo miłość jest piękna”.

O ten dar, moi Kochani, trzeba nieustannie prosić, o niego zabiegać i z całych sił angażować się w miłość małżeńską i rodzicielską. Jednocześnie konieczna jest praca nad stałym wzmacnianiem więzów miłości w tym szerszym wymiarze – miłości do Kościoła świętego i do Ojczyzny. Tak bardzo się cieszę, że to czynicie w jakże istotnej przestrzeni, jaką jest troska o trzeźwość Waszych rodzin, wspólnot i całego naszego Narodu.

Kieruję do Was te słowa z Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie, gdzie zgromadzili się czciciele Niepokalanej, aby modlić się w intencji trzeźwości narodu polskiego i tym samym wypełnić prośbę samej Matki Bożej, którą wypowiedziała na tym miejscu. Jeden z wielkich apostołów trzeźwości, bł. Ojciec Honorat Koźmiński w swoim duchowym komentarzu do objawień w Gietrzwałdzie tak napisał: „Obudź się ludu Lechicki, bogobojny i religijny, narodzie rdzennie Katolicki – byłeś niegdyś przedmurzem Chrześcijaństwa, o które próżno szczerbiły się miecze pogańskie, dziś masz być przedmurzem jego duchowym, o które ma się odbić obojętność, niedowiarstwo i zwątpienie oziębłych”. Bł. Ojciec Honorat uznawał te objawienia za szczególny znak Boży dla całego narodu polskiego i wyznaczenie misji dziejowej dla Polaków. A wiemy dobrze, że sprawa walki z pijaństwem, sprawa troski o trzeźwość została w Gietrzwałdzie poruszona przez samą Matkę Najświętszą.

Wprawdzie nie jest mi dane być dzisiaj z Wami osobiście, czego bardzo pragnąłem, ale cieszę się, że możemy łączyć się duchowo modląc się w miejscach, w których czczona jest szczególnie Niepokalana. Niech to będzie dla nas umocnieniem w codziennych naszych zajęciach, pracach, spotkaniach, także w trosce o otrzeźwienie naszego narodu. Wspierajmy się wzajemnie modląc się na różańcu, składając duchowe ofiary. Sami potrafimy niewiele dokonać. Wspólnie – otwierając się na Boże łaski, jakie na nas zsyła przez przemożne wstawiennictwo Maryi, możemy wiele dobra uczynić dla podniesienia narodu polskiego z tego okrutnego nałogu, z pijaństwa.

Dziękuję z całego serca ks. Bogdanowi Dyrektorowi Ośrodka CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach, a także Stowarzyszeniu Wesele Wesel za trud przy organizacji tego ważnego w kalendarzu wydarzeń abstynenckich i trzeźwościowych spotkania. Dziękuję i Wam, drodzy Uczestnicy, za Wasze piękne świadectwo prawdziwej miłości.

Wszystkim pozdrawiam, zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię.

 

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP d/s apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Gietrzwałd, dnia 22 sierpnia 2020 roku